Välj en sida

KALENDER

Välkommen till vår kalender! Här kan du följa med i vad som händer i Skärgårdskyrkan under de närmsta veckorna.

September

Söndag den 1/9 kl 11.00 – Gudstjänst
Pred Anethe Carlsson | Musik Tord Jägerskog

Bönevecka 2-6/9
Månd – Fred bön varje kväll 19.00-20.00

Söndag den 8/9 kl 11.00 – Gudstjänst med nattvard
Pred Anethe Carlsson | Mötesled Jeanette Kruse

Lördag den 14/9 kl 13.00 -16.00 – Lovsångslördag
Undervisning: Vad är Lovsång och vad är den till för?

Söndag den 15/9 kl 11.00 – Missionssöndag
med Paul Waern, missionsrådet mfl.

Tisdag den 17/9 kl 19.00 – Start Bibelskola ABC
Anethe Carlsson, Hoseas bok

Söndag den 22/9 kl 11.00 – Gudstjänst
Pred Linus Berg | Mötesled Morgan E  

Tisdag den 24/9 kl 19.00 – Bibelskola ABC
Tomas Hallström, Daniels bok

Söndag den 29/9 kl 11.00 – Gudstjänst
Pred Per-Inge Andersson | Mötesled Ulrik L

Oktober

 

Tisdag 1/10 kl 19.00 – Bibelskola ABC
Monica Werner, Joels bok

Församlingsläger 4-6/10

Tisdag den 8/10 kl 19.00 – Bibelskola ABC
Monica Winerdal, Filipperbrevet

Söndag den 13/10 kl 11.00 – Gudstjänst med nattvard
Pred Per-Inge Andersson | Mötesled Morgan E
*Församlingsmöte efter gudstjänst och fika

Tisdag den 15/10 kl 19.00 – Bibelskola ABC
Tomas Wijk/Albin Söderström, Kolosserbrevet

Söndag den 20/10 kl 11.00 – Gudstjänst
Pred Anethe Carlsson 

Tisdag den 22/10 kl 19.00 – Bibelskola ABC
Avslutning Anethe Carlsson, Efeserbrevet

Söndag den 27/10 kl 11.00 – Gudstjänst
Pred Anethe Carlsson | Mötesl Hanna & Martin Åkesson

Hör gärna av dig om du har frågor kring programmet

4 + 11 =