21 dagars bön och fasta

17 januari – 6 februari

 

VARFÖR VI BER

”…ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6)

Bön har med vår relation med Gud att göra. Gud längtar när vi kommer till honom och säger som det är. När vi ber och fastar kommer vi närmare Faderns hjärta. Men inte bara för att förklara för honom vad som står på, utan få klarhet i hur Han, som redan vet och känner allt vill leda oss igenom det. Vi avsätter tid i bön och fasta för att låta Guds rike etableras i våra liv och vår omgivning.

BÖNERYTM

”När ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.” (Luk. 11:2)

I Lukasevangeliet 11:2 läser vi om hur Jesus beskriver hur vi bör be. Bönens centrum är att upphöja och ära Far i himlen (uppåt). Insikten i att Gud är skapare av himmel och jord är häpnadsväckande och ännu mer storartat är det att vi får kalla honom för Abba Far, Pappa Gud.

I den gemenskapen får vi också bygga en relation med Gud (inåt). Vi behöver inte föreställa oss eller bli någon annan, utan vara äkta och ärliga. Gud längtar också efter att vår tro ska få betyda något för vår omgivning. Därför söker vi också Gud för andra och där Gud kan förändra omständigheter runt omkring oss (utåt).

 TEMAN

Teman för respektive vecka är uppdelade på följande sätt.

Första veckan, 17 – 23 jan – Uppåt

Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” (Matt. 22:37)

Andra veckan, 24 – 30 jan – Inåt

“När han [Jesus] hade skickat iväg dem, gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be.” (Matt. 14:22)

“Kom till mig [Jesus], alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.” (Matt 11:28)

Tredje veckan, 31 jan – 6 feb – Utåt

“Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:39)

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt. 28:19)

 

Det viktigaste är egentligen inte längden på bönen utan att vi ber och hittar en rytm för bön i vardagen. Detsamma gäller fastan. Under veckorna har vi därför några olika bönetillfällen som är tänkta att hjälpa oss att hitta en rytm. Övrig tid hoppas vi att du enskilt, i familjen eller bland vänner hittar stunder tillsammans med Gud. Vi ber att vi under dessa veckor ska komma närmare Gud, hitta en rytm och där vi får se allt det goda som Herren har för oss.

Lärjungarna sa till Jesus: ”Lär oss att be!”
Vi förhåller oss alla olika till bön. En del tycker det är enkelt, andra tycker att det svårt. En del känner det naturligt med fasta, andra har det svårare. Men det behöver faktiskt inte vara så komplicerat. Här nedan ger vi några praktiska tips som förhoppningsvis kan hjälpa i både bön och fasta.
Be själv eller med flera. Ta bönepromenader eller hitta en skön plats att sitta på. Tala ut dina böner eller skriv ner dem.

Be med hjälp av bibeln
Be “Fader Vår” (Matt. 6:9–13) Bönen hjälper oss att sätta bönen i en god rytm. Gå igenom mening för mening och låt orden hjälpa dig att formulera ditt hjärtas längtan till Gud. Det finns mängder av bibelord man ta hjälp av.
Psaltaren, till exempel är full av lovprisning och böner som vi får be ut. Psaltaren lär oss att vi får komma som vi är, men där vi också inser att Gud är densamme. Psaltaren hjälper oss att hylla och tillbe Gud. men hjälper oss även att sätta ord på när saker det känns känns svårt.

Fasta kan ibland upplevas svårt. Men Jesus talar om fastan i Matt. 6:16-18 som ett sätt att närma sig Gud, genom att avsäga sig vissa saker, exempelvis mat. Men för en del kan det vara svårt att fasta från mat.
Poängen med fasta är att säga nej till något som tar en stor del av ens liv. Det innebär att du istället för mat-fasta kan välja att fasta från andra saker. Tex. Sociala medier, tv, eller att minimera godsaker under en tid, kaffe eller annat gott. Gör det till något speciellt som man bestämmer sig för i familjen. Återigen handlar det om att hitta en rytm som funkar.
Därför skulle vi vilja uppmuntra dig enskilt eller som familj att ta vara på dessa veckor. Inte som ett krav utan för att sätta en ny standard och där Gud får en större plats.

Bön 11:02
Måndag – fredag har vi en bönesamling på Instagram kl 11:02 då vi ber specifikt för vår omgivning: skolan, arbetet, grannar osv. Den speciella tiden är hämtad just från Luk 11:2 där vi uppmanas att be att Guds rike ska komma. Har du inte möjlighet att koppla upp på Instagram kan du ändå ställa ditt klocklarm på 11:02 och var med och be där du är.

I kyrkan finns det små bönekort man kan ta med sig hem och skriva namn på tre personer som man vill be lite extra för. Har du inte möjlighet att komma till kyrkan och ändå vill ha ett bönekort, går det bra att ta kontakt med någon av ledarna i kyrkan. 

Under de här veckorna tror vi att Gud kommer att tala till oss på olika sätt. Upplever du ett tilltal, bibelord eller annat får du gärna mejla till info@skargardskyrkan.se. Så uppmanas vi av Paulus som skriver i 1 Tess. 5:21 “pröva allt, behåll det goda.”

Önskar er alla Guds välsignelse!

KONTAKT
Adress
Skärgårdsvägen 252

139 35 Värmdö

E-post
info@skargardskyrkan.se
eller klicka här för att kontakta oss