Extra administrationsmöte

 Onsdag 15 december kl 19.00
Extra administrationsmöte för församlingens medlemmar.
Kom gärna med från kl 18:00 då det är bön och lovsång.

KONTAKT
Adress
Skärgårdsvägen 252

139 35 Värmdö

E-post
info@skargardskyrkan.se
eller klicka här för att kontakta oss