Gemensam Bibelskola i Stockholms län

 • Bibelskolans avsikt är fördjipning och mer kunskap för dig som vill leva som lärjunge i vår tid.
 • Vi väljer att göra kvällsbibelskolan som ett samarbete mellan pingstförsamlingar i ABC län. Genokm samarbete får vi både möjlighet att öka kvalitet i undervisningen ich samtidigt skapa samhörighet mellan de olika försmalingarna.
 • Bibelskolan består av sex kurstillfällen under vecka 38-43 2019.
 • En kväll består av två 45-min pass med frukt/fika emellan, totalt två timmar.
 • För att vara med bhöver man anmäla sig till sin hemförsamling och betala kursavgift på 200 kr.
 • Varje pastor har ett eller två huvudämnen som han/hon undervisae om i de olika församlingarna.
 • Konceptet känner du igen sedan tidigare år men ämnena är nya. I höst får du möjlighet att få en fördjupaf kunskap om sex stycken bibelböcker.
  • Om profeten Daniels liv, som rådgivare till kungar. Om hans syner som facinerat generationer av människor. En bok som lyfter fram Guds makt över riken och människor.
  • Om profeten Hosea, som levde i ett land som var vanstyrt och höll på att gå under. Hosea får Guds kallelse, att föra folket till omvändelse.
  • Om profeten Joel, som även profeterade om omvändelse. Han fick framföra en av de mest kända profetior om hur Guds Ande skulle utgjutas över alla människor.
  • Om Efesierbrevet. Brevet där Paulus vidgar vyer, för att läsarna ska förstå dimentionerna i Guds eviga syften och nåd. Ett brev med konkreta råd för mänsliga relationer.
  • Om Filipperbrevet. Ett brev där Paulus utrycker stor tacksamhet och uppmuntran till att leva ett liv med Jesus som förebild.
  • Om Kolosserbrevet. Ett brev där Paulus bemöter olika villoläror som hotar den kristna tron. Här beskriver han hur vi är i Kristus.

Pastorer som undervisar: Tomas Hallström, Anethe Carlsson, Monika Werner, Thomas Wijk, Albin Söderström, Annika Bertilsson, Sven-Gunnar Hultman, Emanuel Alenklint, Adam Gau, Manuel Henriquez, Monica Winerdal.

Kursavgift: 200 kr

Schema Skärgårdskyrkan:
Tisdagar 1900-21.00

17/9 – Anethe Carlsson | Hoseas bok
24/9 – Thomas Hallström | Daniels bok
1/10 – Monica Werner | Joels bok
8/10 – Monica Winerdal | Filipperbrevet
15/10 – Thomas Wijk/Albin Söderström | Kolosserbrevet
22/10 – Anethe Carlsson | Efesierbrevet

För att anmäla dig, fyller du i formuläret här nedan med ditt namn, din mailadress, checkar i boxen och trycker på skicka.

Anmälan

9 + 6 =

OM OSS  |  KALENDER  |  PODCAST |  KONTAKT