Församlingsmöte

Kallelse: Skärgårdskyrkans medlemmar håller församlingsmöte, söndagen den 20 februari, direkt efter gudstjänsten. 

KONTAKT
Adress
Skärgårdsvägen 252

139 35 Värmdö

E-post
info@skargardskyrkan.se
eller klicka här för att kontakta oss