PINGST LEDARE

Årets Pingst Ledare tar fasta på det stora som kan ske i det som kan verka litet.
Vad betyder en hand på en axel och några ord av bön till Herren? Ett personligt bemötande med värme, en liten grupp med dynamik, en mentorsrelation som ger ömsesidig utveckling eller ett uppdrag som fokuseras. Kan det kan hända mycket i det som ibland verkar litet? 

Förra året blev vi 10 ledare som åkte på Pingst Ledare i Örebro. Det vore roligt om så många som möjligt kunde hänga på detta år. En dag med undervisning och goda samtal. För mer info och anmälan klicka på länken här.

 

Kostnad & ANMÄLAN?

 

Priset är 350 kr. För dig som är född 1998 eller senare kostar det 150 kr. 6/11 höjs priset ytterligare. Det vore så roligt om du ville följa med.
När du anmält dig får du gärna meddela oss
här, så vi vet hur många vi blir och för gemensam samåkning.  

 

OM OSS  |  KALENDER  |  PODCAST |  KONTAKT